Dobry prawnik - Nasze prawo

Z usług tej kancelarii warto skorzystać usługi prawne katowice

O specyfikacji

W chwili szczególnie zÅ‚ożonych prawnych problemów nie ma najmniejszego sensu próbować rozwiÄ…zywać ich samodzielnie ? potrzeba nam tutaj konsultacji ze specjalistÄ…. Co jednak oznacza tak naprawdÄ

Dobry prawnik - Nasze prawo usługi prawne katowice
™ to zaszczytne miano? W koÅ„cu radcy prawni to jedna z liczniejszych grup prawników, ale przecież nie każdy sprawdzi siÄ™ w danej sytuacji równie dobrze. Z tego wÅ‚aÅ›nie powodu warto sprawdzić na stronie danej kancelarii jej profil. Nieraz zatrudniajÄ… one bardzo różnych profesjonalistów, aby mieć jak najszerszy wachlarz usÅ‚ug, ale czÄ™sto skupiajÄ… siÄ™ na konkretnych zagadnieniach jak prawo rodzinne, handlowe czy doradztwo zwiÄ…zane z kwestiami podatkowymi. Na pewno odnajdziemy potrzebnÄ… nam niszÄ™. Takie zapoznanie siÄ™ z realiami istniejÄ…cego rynku to absolutna podstawa, jeżeli chcemy przyÅ›pieszyć rozwiÄ…zanie zaistniaÅ‚ych trudnoÅ›ci. Nie potrzeba nam bÅ‚Ä…kania siÄ™ po kancelariach, a fachowej opinii na ważny temat. Chwila spÄ™dzona w internecie okaże siÄ™ zaskakujÄ…co owocna.


Czym zajmuje siÄ™ radca prawny?

Radca prawny ? prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych1. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.
Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom.
W ostatnich latach znacząco rozszerzono uprawnienia radców prawnych do występowania przed sądami i organami, powierzając im obok wcześniejszej kompetencji do prowadzenia spraw administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnosądowych, także m.in. możliwość prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia, a także występowania jako pełnomocnik oraz obrońca (od 1 lipca 2015 r.) strony w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny


Porada prawna bywa bezcenna

Wiecie na czym polega problem z pomocą prawną? Często zgłaszamy się za późno. Pamiętaj - prawnik nie jest cudotwórcą, konsekwencje zaniechania mogą być kosztowne. Jeśli przyszło do ciebie jakieś dziwne pismo, warto skonsultować to z radcą. Dlaczego? Za poradę nie zapłacisz wiele, a możesz uniknąć powaznych skutków. Nie bój się skorzystac z pomocy prawnej. Masz problem z językiem prawniczym? Dopytaj - dobry spejclaista dokładnie wyjaśni wszelkie zawiłosci, nikt również nie będzie oceniał twojego postępowania. Prawnik to nie ksiądz - nie interesują go twoje grzechy. Ma obowiązek działać zgodnie z kodeksem etycznym swojego zawodu, oraz zgodnie z prawem. Jest także zobowiązany to poufności. Zanim wpadniesz w poważne kłopoty - zgłoś się po poradę