Lepiej znać swoje prawa - Nasze prawo

radca prawny Katowice

Co warto zrobić przed rozprawą?

JeÅ›li pojawiÅ‚a siÄ™ konieczność odbycia rozprawy sÄ…dowej, warto odpowiednio siÄ™ do niej przygotować. Nie każdy wie jak przebiegajÄ… tego typu procesy oraz czego można siÄ™ na nich spodziewać, a w wielu sytuacjach mogÄ

Dodane: 05-07-2016 10:58
Lepiej znać swoje prawa - Nasze prawo radca prawny Katowice
… one bardzo zaskoczyć. W zależnoÅ›ci od charakteru naszego uczestnictwa w rozprawie, warto poszukać dodatkowych informacji oraz przygotować siÄ™ do roli, jakÄ… bÄ™dziemy musieli speÅ‚nić. W tym celu warto zasiÄ™gnąć odpowiednich porad prawnych, a uzyskać je można w specjalnych poradniach lub kancelariach adwokackich. Zawsze warto korzystać z pomocy sprawdzonych osób, które odznaczajÄ… siÄ™ doÅ›wiadczeniem i wiedzÄ…, jakiej nie posiadajÄ… osoby niezwiÄ…zane z prawem. DziÄ™ki temu pójdziemy na rozprawÄ™ bez stresu.


Wikipedia o zawodzie radcy prawnego

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom.

W ostatnich latach znacząco rozszerzono uprawnienia radców prawnych do występowania przed sądami i organami, powierzając im obok wcześniejszej kompetencji do prowadzenia spraw administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnosądowych, także m.in. możliwość prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia, a także występowania jako pełnomocnik oraz obrońca (od 1 lipca 2015 r.) strony w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny


Wikipedia o podziale prawa finansowego

Działy prawa finansowego

prawo budżetowe,
prawo finansowe jednostek samorzÄ…du terytorialnego,
prawo dewizowe,
prawo celne,
prawo podatkowe ogólne i szczególne,
publiczne prawo bankowe,
międzynarodowe prawo finansowe,
prawo rynku finansowego:
rynek kapitałowy,
rynek bankowy,
rynek ubezpieczeniowy.

Zarówno prawo podatkowe, jak i prawo celne zaliczane są do kategorii prawa daninowego.

Dawniej prawo finansowe było częścią prawa administracyjnego, obecnie uważane jest za samodzielną gałąź prawa. Określane jest także jako ?dyscyplina pogranicza?. Nie jest skodyfikowana w kompleksowej regulacji normatywnej. Regulacje znajdują się w licznych ustawach związanych z poszczególnymi działami prawa finansowego. Ponadto niektóre przepisy umieszczone są w źródłach prawa dotyczących innych gałęzi (np. Konstytucja RP ? art. 216?227).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_finansowe